Hendrik Jan Vierdag werd geboren op 25 januari 1918, als jongste van een gezin met 8 kinderen. De eerste beginselen van het vak leerde hij in het familiebedrijf Steinmann & Vierdag. Zijn vader Hendrik Jan Vierdag senior (1874-1945) en Gustav Steinmann (1885-1953) hadden dit bedrijf in 1925 opgericht. Na het overlijden van Vierdag senior in 1945 is Steinmann verder gegaan met het eigen bedrijf in de Duitse plaats Vlothe am Weser.
In 1946, het jaar van zijn huwelijk met Truus Heutink, vestigde Henk Vierdag zich zelfstandig als kerkorgelbouwer. Hij betrok een bedrijfspand aan de Bleekerstraat in Enschede. Hij begon met kleinere opdrachten maar allengs breidde zich dat uit.
In de jaren 50 bouwde hij verschillende nieuwe orgels, vaak onder advies van de Orgelcommissie der Nederlands Hervormde Kerk.

Stacks Image 26
Stacks Image 28

Op 14 februari 1963 werden Henk Vierdag en zijn medewerkers opgeschrikt door het bericht dat er brand was uitgebroken in de 'werkplaats' aan de Bleekerstraat. Dit leidde uiteindelijk tot nieuwbouw van een pand aan de Vlasstraat, eveneens in Enschede.

Stacks Image 47
Stacks Image 49
Op 22 november 1963 werd het nieuwe pand officiëel geopend. Doordat het nieuwbouw betrof konden de afmetingen aangepast worden aan de eisen die grotere orgels stellen. Dat opende nieuwe mogelijkheden.
Er waren de laatste jaren al meerdere opdrachten voor 2 en 4 voets positief orgels ontvangen, maar nu konden ook grotere opdrachten aangenomen worden. Ook werden in de jaren 60 verschillende orgels gebouwd in de provincie Zeeland in het kader van het rampenfonds. Vele kerken hadden grote schade geleden tijdens de watersnoodramp van 1953 en langzaam vond de wederopbouw plaats.

Stacks Image 57

In 1970 werd in de Nederlands Hervormde kerk in Goor een orgel geplaatst dat qua afmeting en stijl weer een nieuwe periode inluidde. Er volgden opdrachten uit het hele land en er kwamen ook verschillende opdrachten uit Noord-Duitsland. De NCRV zond in deze tijd regelmatig concerten uit op Vierdagorgels.

Eind jaren 70 kwam er helaas een kentering in de draagkracht van de opdrachtgevers en dientengevolge in die van de orgelbouwer. De Firma Vierdag hield in 1981 op te bestaan. Henk Vierdag overleed op 15 december 1992.